Úvod

12.04.2021 11:26
Vstup do areálu MŠ je možný pouze s respirátorem FFP2 (KN95/ N95). Jiná ochrana obličeje nebude akceptována. Ochranu dýchacích cest (zdravotnická maska dle ČSN EN 14683+AC) musí mít i dítě do chvíle, kdy je znám NEGATIVNÍ výsledek testu.   Dítě může být přijato do MŠ pouze bez akutních...
08.04.2021 19:33
   www.msmt.cz/informace-k-provozu-skol-od-12-dubna-2021 Vážení rodiče, od pondělí 12. 4. 2021 zahajujeme provoz mateřské školy pro děti, které plní povinné předškolní vzdělávání (s účinností od 1. 9. 2017, od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého...
09.03.2021 13:28
Bližší informace k zápisu a provozu MŠ Brno-Bystrc v době hlavních prázdnin školního roku 2020/2021 naleznete v záložce prázdninový provoz.
01.03.2021 13:04
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem...
28.02.2021 08:09
z důvodu rozhodnutí vlády ČR je mateřská škola od 1. 3. 2021 uzavřena. Bližší informace naleznete na stánkách ministerstva školství: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna    Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. Bližší informace k ošetřovnému:...
31.08.2020 11:59
Veškerá opatření upravuje příloha č. 5 Školního řádu.

Fotogalerie

Základní údaje

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o.

Kachlíkova 21

635 00 Brno

IČO : 49 46 70 85

Zřizovatel: Statutární město Brno,

MČ Brno - Bystrc

Ředitelka školy: Anna Kimlová    

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz