Úvod

01.03.2021 13:04
Mateřská škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy. Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem...
28.02.2021 08:09
z důvodu rozhodnutí vlády ČR je mateřská škola od 1. 3. 2021 uzavřena. Bližší informace naleznete na stánkách ministerstva školství: https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna    Podle nových pravidel již škola nevyplňuje žádné potvrzení o ošetřovném. Bližší informace k ošetřovnému:...
25.01.2021 14:23
Vážení rodiče,   vyplněný formulář (částku doplní ředitelka školy) přineste k potvrzení do MŠ. Formulář naleznete na našich webových stránkách v Dokumenty - Potvrzení...
31.08.2020 11:59
Veškerá opatření upravuje příloha č. 5 Školního řádu.

Fotogalerie

Základní údaje

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o.

Kachlíkova 21

635 00 Brno

IČO : 49 46 70 85

Zřizovatel: Statutární město Brno,

MČ Brno - Bystrc

Ředitelka školy: Anna Kimlová    

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz