Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v MŠ

 

Vyplněný formulář (částku doplní ředitelka školy) přineste k potvrzení do mateřské školy.

 


formulář potvrzení .odt (146556)

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz