Opatření COVID - 19

31.08.2020 11:59

Veškerá opatření upravuje příloha č. 5 Školního řádu.

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz