Logopedická prevence 2015

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypsalo pro rok 2015 rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015.
 
 

Naše mateřská škola uspěla s projektem "Rozšíření logopedické prevence v mateřské škole DUHA". Od ministerstva školství škola získala dotaci ve výši 40000,- Kč.

Projekt se zabývá rozšířením logopedické prevence u dětí v předškolním věku. Logopedická prevence je poskytována v rámci jazykové výchovy a každodenních logopedických chvilek. Projekt kvalitativně zvyšuje úroveň logopedické prevence zavedením nových pomůcek do výuky, zlepšuje pracovní prostředí a zavádí atraktivní metody práce. Řeší náhradní komunikační systém pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz