Červená

Učitelky :                                Dana Gajdošová

                                             Štěpánka Němcová

Pedagogický asistent:               Hana Staníčková

Provoz třídy:                            6:30 - 16:30 

Ve třídě je zapsáno 24 dětí, z toho jedno dítě s individuální integrací. Integrovanému dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou. 
 

 

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz