Zelená

Učitelky :                                Radoslava Kocmanová

Asistentka pedagoga, učitelka:  Michaela Zábršová

Provoz třídy:                            7:00 - 15:30  

Ve třídě je zapsáno 14 dětí, z toho  jedno s individuální integrací. Tomuto dítěti je poskytována denní individuální péče, kterou zajišťuje ped. asistent ve spolupráci s třídní učitelkou. 

  

                                

Vítáme Vás v novém školním roce 2018/2019 v naší třídě. Přejeme všem dětem pohodový vstup do školky a nováčkům co nejméně slziček.                                                                                                     Vaše p.učitelky Radka a Míša

 

   V letošním roce budu fotky ukládat na flashku, koncem každého měsíce budou k dispozici na třídě.

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz