Zelená

Učitelky :                                Radoslava Kocmanová

                                              Zuzana Palátová

Provoz třídy:                            7:00 - 16:00

Ve třídě je zapsáno 14 dětí. 

  

                                

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz