Zelená

Učitelky :                                Radoslava Kocmanová

                                              Zuzana Palátová

Provoz třídy:                            7:00 - 16:00

Ve třídě je zapsáno 14 dětí. 

  

     DISTANČNÍ VÝUKA:

  1. Předání pracovních sešitů: zrakové, sluchové vnímání, předmatematické představy,grafomotorika, rozumová výchova.
  2. Vkládání nabídky činností na webové stránky školy. Týdenní plán činností bude vkládán každé pondělí.
  3. Individuální doporučení k procvičování, dle schopností každého dítěte, bude probíhat prostřednictvím Messengeru.
  4. Budou zapůjčeny didaktické pomůcky proti podpisu, s ohledem na to, co je potřeba procvičit s každým dítětem individuálně.

Zpětná vazba bude zajištěna po návratu do MŠ, vrácením pracovních sešitů. Pokud bude potřeba, rodiče mají možnost individuálních konzultací prostřednictvím Messengeru

 

       Všem nám přeji hodně zdraví, budu se těšit na brzký návrat. Užijte si to s dětmi.

 

       TÝDEN: 1.3. - 5.3. 2021

       TÉMA: Moje cesta do školy

       Sluchové vnímání: přiřazování slov začínajících stejnou hláskou, viz pracovní sešit

       Jazyková výchova: 1. Vyprávění pohádky O Budulínkovi. Děti pohádku znají, 

                                      vyprávěli jsme ve školce.

                                  2. Procvičování skloňování podstatných jmen. Příklad: řeknete

                                      dítěti podstatné jméno např. pes. Dítě skloňuje: jeden pes,

                                      dva psi, moc psů. Příklady dalších slov: kůň, ovce, opice,

                                      slepice, medvěd, zajíc,židle, ruka. 

                                      Pomnožná podstatná jména: plavky, punčocháče,

                                      kalhoty, šaty, housle, nůžky.

       Matematické představy, pracovní činnosti:,, Do jaké školy bych rád/a chodil." 

                                                                     Vystřihování geometrických tvarů,

                                                                     lepení obrázku školy na papír,

                                                                     dokreslení obrázku. Při kreslení tvarů 

                                                                     procvičit jejich názvy.

       Grafomotorika: jeden pracovní list jednotažka, druhý pracovní list grafomotorické 

                             cvičení. Individuálně každý pokračuje ve svém pracovním sešitě.

 

                                PŘEJI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE STRÁVENÉ PŘI HŘE NA ŠKOLU

        Obrázek vaší školky mi můžete poslat do Messengru.

 

 

                                                

                           

 

 

 

 

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz