Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Ing. Igor Prosecký
 
tel: 733 510 780
email: poverenec.oou@i3c.cz

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz