Zaměstnanci

ředitelka školy:                    Anna Kimlová

zást. ředitelky, logoped:           Mgr. Jana Čerbáková

vedoucí ŠJ:                             Jana Ničová

 

učitelky:                                                             školní jídelna:

Lenka Kleinová                                                  Simona Jilmová 

Radoslava Kocmanová                                        Lucie Balášová

Štěpánka Němcová                                             Jarmila Kouřilová

Dana Gajdošová                                                 provozní pracovníci:

Hana Fialová                                                      Eva Tomková

Zuzana Palátová                                                 Martina Rejdová

Hana Staníčková    

                                         

asistenti pedagoga:                                           

Hana Staníčková

 

školní asistent:

 

Kontakt

Mateřská škola DUHA, Brno, Kachlíkova 21,p.o. Kachlíkova 21
Brno
635 00
539011281 kancelář
539011469 linka dostupná v odpoled. hodinách
736484467 vedoucí ŠJ
kachlikova@volny.cz